Nå og fremover


Ta vare på ressursene
Ommat er tuftet på grunnverdien om å ta vare på mest mulig av kvaliteten i ressursene. Mat er produsert for å spises. Derfor er vår prioritet å oppsirkulere matsvinn og matavfall til mat og fôr. Det er derfor vi har etablert Ommat.
Andre gode løsninger for mat er kompost og biogass.
Desverre havner mye mat fremdeles i restavfallet.

På lag med EU og Norges planer
EU har satt mål om 20% reduksjon av matavfall i produksjonskjeden og 30 % i konsumleddet 2030.  Den norske stat har i tillegg laget et samfunnsoppdrag om å utvikle bærekraftig fôr til landdyr og fisk.
Ommat er et direkte svar på alt dette.

Dagens produksjon
Produksjonslokalet til Ommat ligger foreløpig hos BIR Bedrift på Lønningshaugen 6. På sikt skal vi flytte til Voss og inn i Bioparken. Samtidig ønsker vi etablere Ommat flere steder i Norge og Europa fordi matressurser bør behandles der ressursene oppstår.

Vi produserer idag  til to hovedkunder: Invertapro og MER ENN.
Til MER ENN lager vi gulrotmos og morellmos. Disse inngår som ingrediens i MER ENN sine produkter. Til Invertapro lager vi et fôrsubstrat av blandete vegetabilske matressurser.. 
I tillegg har vi spennende samarbeid med Greentech Innovators som produserer encelleproteiner ut av matavfallsmosen vår.

Vi har det siste halve året bygget om anlegget til dobbel størrelse. Ommat disponerer nå 250 kvm og har egen frys, kjøl og lab.
Vi arbeider nå med å standardisere og kvalitetssikre rutiner og prosesser og sikre god effektivitet og økonomi i produksjonen. 
 
Fremtidens produksjon
Fremover vil vi profesjonalisere produksjonen og sikre digital dokumentasjon og sporbarhet for kundene våre. Parallelt jobber vi med å utvikle resepter og kvaliteter av produkter, utvide eksisterende markeder og utvikle nye. 
Særlig innen fôr ser vi mange spennende muligheter vi ikke har gått dypt nok inn i enda.

Prosessen vår
Mottak og kontroll
Kjøling og planlegging
Klargjøring av matressursen
Kverning og vakuumering
Merking, og pakking
Ordreutsendelse